Informatie over Jure.nl

Jure.nl maakt rechterlijke uitspraken online toegankelijk. Daarbij gaat het om een selectie van uitspraken welke juridisch interessant zijn of om uitspraken in zaken waar algemene maatschappelijke belangstelling voor is. Door middel van de zoekfunctie is het gehele archief van uitspraken door de Nederlandse rechterlijke macht doorzoekbaar. Men kan onder andere zoeken op het zogenaamde European Case Law Identifier (ECLI) en het voormalig Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN). Dit unieke nummer wordt automatisch aan een nieuwe uitspraak toegekend. Dagelijks worden nieuwe uitspraken afkomstig van alle gerechtelijke instanties, onder verdeeld in verschillende rechtsgebieden gepubliceerd via de website, diverse RSS-feeds en elektronische nieuwsbrieven.

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN

  • Partner worden
  • Aanleveren artikel of branded content
  • Advertorial (tekstadvertentie nieuwsbrief)
  • Plaatsen bannering / display advertising
  • Productnieuws (gegarandeerde plaatsing persbericht)
  • Recruitment: vacature recht in uw doelgroep
  • Employer branding: naamsbekendheid opbouwen voor werkgevers
  • Partnermailing
//www.rechtenmedia.nl/wp-content/uploads/2014/12/jure-screenshot-e1451137480145.jpg